Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu

 

Kniha Spravedlivý start se zaměřuje na problematiku spravedlivosti v předškolním vzdělávání a na přechodu z mateřské školy do základního vzdělávání. I když spravedlivosti ve vzdělávání je v poslední době věnována v české společenskovědní komunitě značná pozornost, předškolní vzdělávání nebylo dosud v tomto kontextu zkoumáno. Výzkumné studie přitom ukazují, že právě předškolní vzdělávání má nejvyšší potenciál vyrovnávat handicapy, které si dítě přináší do života. Přesto této etapě vzdělávání byla českými výzkumníky dosud věnována jen malá pozornost a mnoho informací o ní neposkytuje ani školská statistika. Longitudinální studie CLoSE (Czech Longitudinal Study of Education) realizovaná v rámci projektu Grantové agentury ČR Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání, která je zaměřena na studium vzdělanostních nerovností, se pokusila tento nedostatek alespoň částečně nahradit.

Text knihy ke stažení zde.