Podoby diferenciace na základních školách

 

Cílem projektu je zmapovat podobu diferenciace na ZŠ a popsat, jak tato přispívá k rozdílům ve výsledcích a postojích žáků. Výzkumně je projekt zaměřen na metaanalýzy výzkumů dopadů diferenciace, dále na sekundární analýzy dat z mezinárodních výzkumů (TIMSS&PIRLS 2011, 2015 a 2019) a z longitudinálního výzkumu CLoSE. Bude provedeno reprezentativní dotazníkové šetření ředitelů ZŠ a případové studie 5 ZŠ. Výsledky výzkumu a doporučení pro vzdělávací politiku bude shrnuto v závěrečné zprávě.

Více informací zde.

Závěrečná zpráva zde.