Specializace školní pedagogika

 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání je v navazujícím magisterském studiu v oboru Pedagogika garantem specializace školní pedagogika (studijní plány dostupné zde).

Cílem specializace školní pedagogika je poskytnout studentům orientaci ve vzdělávací politice a školském managementu tak, aby byli schopni s teoretickým nadhledem prakticky řešit aktuální problémy fungování školy. Jádrem specializace je projektování kurikula a evaluace na úrovni školy, které se stane základem kompetence pro koncepční činnost v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů a dalších dokumentů a pro vytváření a používání nástrojů evaluace.

 

V rámci této specializace jsou vyučovány následující kurzy:

Projektování vzdělávacích programů (garant RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

Vzdělávací politika (garant PhDr. David Greger, Ph.D.)

Teorie školy (garant RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.)

Teorie profese učitele (garant PhDr. Karel Starý, Ph.D.)

Evaluace ve vzdělávání (garant PhDr. Martin Chvál, Ph.D.)

Vzdělávání pedagogických pracovníků (garant PhDr. Karel Starý, Ph.D.)