Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvence

 

Registrační číslo: 22-01308S

Řešitel: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

Rok zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024

Abstrakt:

Stínové vzdělávání označuje různé formy placeného soukromého doučování ve školních
předmětech a ve světě je tomuto fenoménu věnována stále větší výzkumná pozornost, neboť
může mít v různých kontextech závažné implikace pro žáky, vzdělávací systém či spravedlivý
přístup ke vzdělání. Předchozí mezinárodní výzkumy dosud věnovaly málo pozornosti rodičům,
kteří jsou považováni za hlavního aktéra, který o (ne)využití soukromého doučování rozhoduje.
Přesto není příliš probádáno, jak a podle čeho se rodiče při rozhodování o soukromém
doučování rozhodují. Výzkum se proto zaměří na vyplnění této mezery zkoumáním poptávky
rodičů po soukromém doučování pro jejich děti. Ve kvalitativním empirickém výzkumu bude
využit design zakotvené teorie ke zkoumání rozhodovacího procesu rodičů žáků sekundárních
škol o (ne)využití různých druhů či typů soukromého doučování, vlivu kontextu a intervenujících
faktorů na toto rozhodování a důsledků, které toto rozhodování přináší. Zvláštní pozornost bude
věnována institucionálním aspektům školního vzdělávání, roli (ne)důvěry rodičů ke kvalitě
školního vzdělávání.

Informace pro rodiče – zájemce o účast ve výzkumu zde.