Zář 202023
 

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na nové metody zpracování dat ze standardizovaných znalostních testů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost z řad tvůrců testů, akademických pracovníků, zástupců MŠMT, přímo řízených organizací, škol a dalších odborníků, kteří se podílejí na vývoji znalostních testů nebo pracují s výsledky testování.

Workshop se bude konat v pondělí 23. 10. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v sálu č. 205 v hlavní budově Akademie věd ČR,  Národní 3, 110 00 Praha 1.

Těšíme se na viděnou,
doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Eva Potužníková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK

Více zde. LETÁK zde.