Workshop: Nové trendy zpracování dat ze standardizovaných znalostních testů

 

Dovolujeme si Vás pozvat na workshop zaměřený na nové metody zpracování dat ze standardizovaných znalostních testů. Workshop je určen pro odbornou veřejnost z řad tvůrců testů, akademických pracovníků, zástupců MŠMT, přímo řízených organizací, škol a dalších odborníků, kteří se podílejí na vývoji znalostních testů nebo pracují s výsledky testování.

Workshop připravujeme v rámci projektu „Výzvy pro hodnocení znalostí: analytická podpora tvorby znalostních testů (EduTest)“, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav informatiky Akademie věd ČR s podporou Technologické agentury ČR. Na workshopu bude představen interaktivní nástroj určený pro podporu využívání moderních analytických metod v praktické práci s daty a další výstupy projektu. Aplikačním garantem projektu je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV). K demonstraci budou proto vyžita především data CZVV z maturitních a přijímacích testů, prezentované metody však mají širší uplatnění na různé typy znalostních testů.

Workshop se bude konat v pondělí 23. 10. 2023 od 9:00 do 13:00 hod. v sálu č. 205 v hlavní budově Akademie věd ČR,  Národní 3, 110 00 Praha 1.

Plánovaný program:
1. Projekt EduTest: Uplatnění vědeckých výsledků v praxi
2. Od tradičních metod po modelování odpovědí na testové položky (modely teorie odpovědi na položku – IRT, modelování odlišného fungování položek – DIF)
3. Moderní témata v analýze testových dat (vyrovnávání testových verzí, textová analýza, počítačové adaptivní testování – CAT, …)

Pokud máte o účast na workshopu zájem, vyplňte prosím elektronický přihlašovací formulář na tomto odkazu: https://forms.gle/oiydpVn3Haes4TtGA

Kurz je pro přihlášené účastníky zdarma. Z důvodu zajištění občerstvení prosíme o přihlášení do 12. 10. 2023. Více informací o projektu lze nalézt na odkazu www.edutest.cz.

Rádi bychom Vás touto cestou rovněž požádali o sdílení pozvánky mezi Vaše kolegy, kteří by mohli mít o téma zájem. V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adresách eva.potuznikova@pedf.cuni.cz a martinkova@cs.cas.cz.

Těšíme se na viděnou,
doc. RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D., Ústav informatiky AV ČR, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Eva Potužníková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK