GA ČR – Centrum excelence, CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education)

 

Číslo projektu: P402/12/G130

Oficiální název projektu: Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu práce: longitudinální studie.

Poskytovatel: GA ČR

Doba řešení: 2012 – 2018

Instituce:

  • Národohospodářský ústav AV ČR (hlavní řešitel projektu: prof. Jan Švejnar)
  • Pedagogická fakulta univerzity Karlovy v Praze (dr. David Greger)
  • Národní vzdělávací fond (doc. Jiří Večerník)

Internetová stránka projektu: http://czechlongitudinal.blogspot.cz/

Cíl projektu: Cílem projektu je využít unikátních longitudinálních a experimentálních šetření jednotlivců,rodin a škol k realizaci ekonomicko-sociologicko-vzdělávacího výzkumu procesu formování dovedností, postojů a preferencí jednotlivců a k identikaci role dovedností na trhu práce v České republice.

Anotace: Projekt CLoSE je multidisciplinární výzkum zahrnující sběr dat, který prozkoumá proces formování dovedností a jejich roli na trhu práce v České republice. Tým experimentálních ekonomů a ekonomů trhu práce, sociologů a expertů na vzdělávání navrhne a realizuje výběrová šetření a další sběr experimentálních dat, které poskytnou dosud nedostupné informace o jedincích, rodinách a školách ve vztahu k formování dovedností, postojů a preferencí. S využitím těchto a dalších datových souborů realizujeme sérii studií ve čtyřech hlavních výzkumných oblastech: vztah mezi výsledky na trhu práce včetně příjmu a zaměstnanosti na straně jedné a dovednostmi na straně druhé; vznik preferencí souvisejících s formováním dovedností; rozdělení studentů mezi školami a dopady třídění žáků (vnější diferenciace) na jejich výsledky; rozložení efektivity škol a související metodologické otázky. Očekáváme, že projekt přinese mnoho poznatků relevantních pro českou vzdělávací politiku i objevné výzkumné poznatky publikované v prestižních časopisech.

Řešitelé ÚVRV: dr. David Greger, dr. Jana Straková, dr. Martin Chvál, dr. Karel Starý, dr. Hana Voňková, dr. Dominik Dvořák, prof. Eliška Walterová, dr. Martina Kekule, dr. Vojtěch Žák, dr. Petr Soukup, Ing. Ivana Procházková

Odpovědnost ÚVRV: Tým ÚVRV zodpovídá za přípravu testů a dotazníků pro kohortu předškoláků a kohortu žáků základních a středních škol (sledování od 5. ročníků základního vzdělávání po 3 ročník střední školy).Z výzkumných témat se zaměřuje na otázku efektů víceletých gymnázií a selektivity v českém školstvím, roli a význam privátního doučování a stínového vzdělávání, zjišťování výsledků vzdělávání a posunu žáků (přidaní hodnoty škol a typů vzdělávání) a zjišťování postojů a afektivních výstupů vzdělávání (sebepojetí žáka ve škole aj.).

Ocenění výstupů projektu: Při příležitosti 24. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) získala v kategorii monografií ocenění ČAPV publikace
Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Praha: Pedagogická fakulta.

close_colour