Výuka v doktorském studiu

 

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání se výraznou měrou podílí na výuce kurzů v doktorském studiu.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání je garantem “Úvodního teoreticko-metodologického kurzu”  pro všechny studenty doktorského studia oboru Pedagogika. Pro tento kurz je vytvořena podpora v Moodlu, kde jsou studentům sdíleny informace o plánovaných odborných seminářích, domácích i mezinárodních seminářích, možnostech publikování a další informace týkají se vědy a výzkumu.

Pro studenty doktorského studia nabízíme další kurzy: