Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu

 

Přednášející: PhDr. Martin Chvál, Ph.D., kontakt: tel. 221 900 533, e-mail: martin.chval@pedf.cuni.cz

Místo konání: učebna KMDM „čeledník“ (naproti katedře)

Termín konání: aktuální informace naleznete zde

Cíle: Účastníci kurzu si osvojí práci ve statistickém SW SPSS, budou umět aplikovat některé pokročilé statistické metody a obhájit jejich použití.

Obsah: Seznámení s prací v SPSS, vkládání dat a jejich editace, statistické testy v SPSS, faktorová analýza, knastrová analýza, vícerozměrná regrese.

Forma a rozsah výuky: Kurz bude probíhat v učebně s notebooky. Výpočty budou realizovány v SPSS. Některá setkání budou realizována formou přednášky s diskusí a s ukázkami práce v SW, některá setkání budou volná, kdy studenti si budou sami počítat a využívat příležitosti individuálních konzultací s vyučujícím nad jejich výpočty. Vhodná pro tato setkání bude i práce s vlastními daty studentů Zpravidla se uskuteční 8 setkání za semestr po 3 hodinách. Na začátku semestru budou účastníci informováni, ve kterých termínech bude realizován výklad statistických metod a ve kterých bude vytvořen větší prostor pro vlastní výpočty. Způsob ukončení: prezentace vlastních výpočtů s obhajobou

Doporučená literatura (3-5 klíčových titulů): Hendl, J. (2004, 2009, 2012). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál Blahuš, P. (1985) Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL. McDonald, R. P. (1991) Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia. Osecká, L. (2001). Typologie v psychologii: Aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha. Academia.