Příspěvky v časopisech

 

Seznam obsahuje pouze příspěvky otištěné v impaktovaných či recenzovaných časopisech.

2018

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvement. http://doi.org/10.1080/09243453.2018.1446449 
 • Vonkova, H., Zamarro, G., & Hitt, C. (2018). Cross-Country Heterogeneity in Students’ Reporting Behavior: The Use of the Anchoring Vignette Method. Journal of Educational Measurement, 55(1), 3-31. 
 • Kovárník, T., Navrátil, M., Bělohlávek, J., Mlček, M., Chvál, M., Chen, Z., Jeřábek, Š., Kittnar, O., Linhart, A. (2018). Validation of new marker of fluid-responsiveness based on Doppler assessment of blood flow velocity in superior vena cava in mechanically ventilated pigs. Intensive Care Medicine Experimental. 36(6), 1-13, DOI 10.1186/s40635-018-0199-9 
 • Martinková, P., Goldhaber, D., Erosheva, E. (2018). Disparities in ratings of internal and external applicants: A case for model-based inter-rater reliability. PLOS ONE, 13(10), DOI 10.1371/journal.pone.0203002.

Příspěvky v domácích časopisech

 • Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Vliv postojů učitelů na výsledky žáků, Sociologický časopis, 54 (5): 727-748, https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.5.421 
 • Straková, J., Simonová, J., Friedlaenderová, H. (2018). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzívnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia Peadagogica.
 • Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis scholae12(1), 135−157. 
 • Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.-9. ročníků základních škol. Studia paedagogica, 23(1), 105-134. DOI 10.5817/SP2018-1-6. 
 • Potužníková, E. (2018). Factors explaining the interest of Czech students in reading and mathematics. Orbis scholae. 
 • Stará, J.  Starý, K. (2018). Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky. Pedagogika, 68 (2),107-129.
 • Bartáková, I. Chvál, M. & Martinková, P. (2018). Predikční validita zkoušek zakončujících středoškolské vzdělávání a přijímacích testů na vysoké školy. Pedagogika, 68(1), 66-85.

2017

Příspěvky v zahraničních časopisech

2016

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Kovárník, T., Chen, Z., Wahle, A., Fukumoto, Y., Král, A. Chvál, M., Kopřiva, K., Lopez, J., Sonka, M. & Linhart, Al. (2016). Progression of coronary atherosclerosis despite lipid-lowering therapy in diabetic patients compared to non-diabetic ones. Study with 3D intravascular ultrasound and virtual histology. Journal of the American College of Cardiology, 68(18), B39. doi: 10.1016/j.jacc.2016.09.361
 • Šťastný, V. (2016). Private supplementary tutoring in the Czech Republic. European Education, 48(1), 1-22.

Příspěvky v českých časopisech

2015

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Bendl, S., Voňková, H., Papajoanu, O. How pupils report dishonest behavior in school: self-assessment and anchoring vignettes. 2015. Journal of Experimental Education, v tisku. (JCR 2014 Impact Factor: 1.087)
 • Miovsky, M., Vonkova, H., Cablova, L., Gabrhelik, R. Cannabis use in children with individualized risk profiles: Predicting the effect of universal prevention intervention. Addictive Behaviors, 2015, Vol. 50, p. 110-116.
 • Vonkova, H., & Hrabak, J. (2015). The (in) comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. Computers & Education. 85, 191–202.
 • Kapteyn, A., Lee, J., Tassot, C., Vonkova, H., Zamarro, G. Dimensions of Subjective Well-being. Social Indicators Research. 2015, Vol. 123, Issue 3, pp. 625-660. DOI: 10.1007/s11205-014-0753-0. download (JCR 2013: Impact factor – 1.452)

Příspěvky v domácích časopisech

 • Brož, F., Voňková, H. K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CloSE. Český jazyk a literatura. 2015-2016, roč. 66, č. 1.
 • Straková, J., & Veselý, A. (2015). Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých PIAAC: hlavní zjištění a implikace pro vzdělávací politiku. Pedagogická orientace, 25(4), 509-527.
 • Dvořák, D. (2015). Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice. Pedagogická orientace, 25(4), 583-604.
 • Voňková, H., Hrabák, J. (2015). Řešení nesrovnatelnosti hodnocení ICT znalostí a dovedností žáků skrze ukotvující viněty. Pedagogika, 65(3), 274-291.
 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9-31.
 • Šťastný, V. (2015). Soukromé doučování pohledem společenskovědních disciplín a teorií. Studia Paedagogica, 20(1), 45-66.
 • Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k výběru základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69-88.

2014

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Van Soest, A. & Voňková, H. (2014). How Sensitive Are Retirement Decisions to Financial Incentives: A Stated Preference Analysis. Journal of Applied Econometrics. Vol. 29, Issue 2, p. 246-264.
  IF 1.562, 5-year IF 2.396, Social sciences – Mathematical Methods 12/45 (JCR 2013)
 • Van Soest, A. & Voňková, H. (2014). Testing the Specification of Parametric Models Using Anchoring Vignettes. Journal of the Royal Statistical Society, Series A. Vol. 177, Issue 1, p. 115-133.
  IF 1.573, 5-year IF 2.832, Social sciences – Mathematical Methods 11/45 (JCR 2013)

Příspěvky v domácích časopisech

 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2014). High autonomy and low accountability. Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919-940.
 • Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78.
 • Chvál, M. & Straková, J. (2014). Možnosti měření kompetencí k učení – aplikace finského nástroje v českém prostředí. Pedagogika, 64(3), 293–312.
 • Ježková, V. (2014). Čtenářská gramotnost v Německu z pohledu výzkumů PISA. Pedagogická orientace, 24(1), 58–76.
 • Laufková, V. & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis Scholae, 8(1), 111 –127.
 • Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika 64(1), 34–65.
 • Starý, K. (2014–2015). Výzkumy čtenářských dovedností českých žáků. Český jazyk a literatura, 65(1/5).
 • Šťastný, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24(3), 353–374. DOI: 10.5817/PedOr2014-3-353
 • Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78.
 • Walterová, E. (2014) Problémy Srovnávací pedagogiky jako předmětu vysokoškolské výuky ve světě a v českém prostředí. Pedagogická orientace, 24(5), 663–658.