Příspěvky v časopisech

 

Seznam obsahuje pouze příspěvky otištěné v impaktovaných či recenzovaných časopisech.

2020

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Šťastný, V.,  Greger. D. & Soukup, P. (2020). Does the quality of school instruction relate to the use of additional tutoring in science? Comparative analysis of five post-socialist countries. School Effectiveness and School Improvement. 
 • Ropovik, I.Sparacio, A., & Ijzerman, H. (in press). The lack of robust evidence for Cleansing Effects. Behavioral and Brain Sciences
 • Jones, B. C., DeBruine, L. M., Flake, J. K., … Ropovik, I., et al. (in press). Social perception of faces around the worldHow well does the valence-dominance model generalize across world regionsNature Human Behavior.
 • Klein, R. A., Ropovik, I.Butler, E., Wagemans, F. M. A., & IJzerman, H. (2020). Stage 1 RR: Social Thermoregulation in Humans: Co-Regulation of Body Temperature through Facial ExpressionsRoyal Society Open Science. In-principle acceptance. 
 • Ropovik, I.Adamkovič, M., & Baník, G. (v tisku). Duševné zdravie ako komplexný dynamický systém: sieťový prístup k psychopatológiiCeskoslovenska Psychologie. Accepted.
 •  Tierney, W., Hardy, J. H., III., Ebersole, C. R., Viganola, D., Clemente, E. G., Gordon, M., Hoogeveen, S., Haaf, J., DreberA. , Johannesson, M., Pfeiffer, T., Huang, J. L., Vaughn, L. A., DeMarree, K.G., Igou, E., Chapman, H., Gantman, A., Vanaman, M., Wylie, J., Storbeck J., Andreychik, M. R., McPhetres, J., Culture and Work Morality Forecasting Collaboration, & Uhlmann, E. L. (v tisku). A creative destruction approach to replicationImplicit work and sex morality across culturesJournal of Experimental Social Psychology. [I. Ropovikgroup authorship – member of forecasting collaboration]
 • Tierney, W., Hardy, J. H., III., Ebersole, C., Leavitt, K., Viganola, D., Clemente, E., Gordon, M., Dreber, A.A., Johannesson, M., Pfeiffer, T., Hiring Decisions Forecasting Collaboration, & Uhlmann, E.L. (in press). Creative destruction in science. Organizational Behavior and Human Decision Processes. [I. Ropovikgroup authorship – member of forecasting collaboration] 
 • Chvál, M., Vondrová, N., Novotná, J. (v tisku). Using large-scale data to determine pupils’ strategies and errors in arithmetic problemsEducational Studies in Mathematics. 
 • Hladká A, Martinková, P. (2020). difNLRGeneralized logistic regression models for DIF and DDF detectionThe R Journal, 12(1), 300-323.
 • Martinková, P., Hladká, A., Potužníková E. (2020). Is academic tracking related to gains in learning competence? Using propensity score matching and differential item change functioning analysis for better understanding of tracking implications. Learning and Instruction, 66 (101286), 1-11.
 • IJzerman*, H., Ropovik*, I.Ebersole, C. R., Tidwell, N., Lima, T., et al. (2020). Many Labs 5: Registered Replication Report of Förster, Liberman and Kuschel’s (2008). Advances in Methods and Practices in Psychological Science.
 • Ebersole, C. R., Mathur, M. B., Baranski, E., Bart-Plange, D., Buttrick, N. R., Chartier, C. R., Ropovik, I., et al. (2019). Many Labs 5: Testing pre-data collection peer review as an intervention to increase replicabilityAdvances in Methods and Practices in Psychological Science.

Příspěvky v domácích časopisech

 • Brom C., Lukavský J., Greger D., Hannemann T., Straková J. and Švaříček R. (2020). Mandatory Home Education During the COVID-19 Lockdown in the Czech Republic: A Rapid Survey of 1st-9th Graders‚ ParentsFrontiers in Education, 5:103. 
 • Dvořák, D., Meyer, P., Kučerová, S. R., Vyhnálek, J. & Šmíd, O. (2020). Changing place, changing track: Inter-school mobility of Czech secondary studentsJournal of Pedagogy11(1), 83–105.
 • Straková, J., Simonová, J. (2020). Vztah akademické marnosti a výsledků žáků: různé mechanizmy pro matematiku a čtenářskou gramotnost. Studia paedagogica, 25(3), 43-67.
 • Švaříček, R., Straková, J.Brom C., Lukavský J., Greger D., Hannemann T. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních školStudia paedagogica, 25(3), 9-41. 
 • Šmejkalová, M. & Chvál, M. (2020). Řešení úloh z morfologie češtiny žáky 4.–9. ročníků základních škol. Studia Paedagogica, 25(1), 127-154.
 • Pazour, M., Straková, J. (2020). Využití metody Delphi pro identifikaci klíčových témat vzdělávací politiky. Pedagogika, 70(2), 252-273.
 • Walterová, E., & Šťastný, V. (2020). Přípravné vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v Číně. Pedagogická orientace, 30(1), 61-86.
 • Chvál, M., Šmejkalová, M., & Smetáčková, I. (2020). Od porozumění textu k vyřešení matematické slovní úlohyDidaktické studie,12(1),83-100. 
 • Skalová, E., & Dvořák, D. (2020). Kolik času zameškají žáci v českém základním školství? Pedagogika, 70(2), 161–178.

2019

Příspěvky v zahraničních časopisech

Příspěvky v domácích časopisech

2018

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvement. http://doi.org/10.1080/09243453.2018.1446449
 • Vonkova, H., Zamarro, G., & Hitt, C. (2018). Cross-Country Heterogeneity in Students’ Reporting Behavior: The Use of the Anchoring Vignette Method. Journal of Educational Measurement, 55(1), 3-31.
 • Kovárník, T., Navrátil, M., Bělohlávek, J., Mlček, M., Chvál, M., Chen, Z., Jeřábek, Š., Kittnar, O., Linhart, A. (2018). Validation of new marker of fluid-responsiveness based on Doppler assessment of blood flow velocity in superior vena cava in mechanically ventilated pigs. Intensive Care Medicine Experimental. 36(6), 1-13, DOI 10.1186/s40635-018-0199-9
 • Martinková, P., Goldhaber, D., Erosheva, E. (2018). Disparities in ratings of internal and external applicants: A case for model-based inter-rater reliability. PLOS ONE, 13(10), DOI 10.1371/journal.pone.0203002.

Příspěvky v domácích časopisech

 • Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Vliv postojů učitelů na výsledky žáků, Sociologický časopis, 54 (5): 727-748, https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.5.421
 • Straková, J., Simonová, J., Friedlaenderová, H. (2018). Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzívnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci. Studia Peadagogica.
 • Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání. Orbis scholae12(1), 135−157.
 • Chvál, M., & Šmejkalová, M. (2018). Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.-9. ročníků základních škol. Studia paedagogica, 23(1), 105-134. DOI 10.5817/SP2018-1-6.
 • Potužníková, E. (2018). Factors explaining the interest of Czech students in reading and mathematics. Orbis scholae.
 • Stará, J.  Starý, K. (2018). Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky. Pedagogika, 68 (2),107-129.
 • Bartáková, I. Chvál, M. & Martinková, P. (2018). Predikční validita zkoušek zakončujících středoškolské vzdělávání a přijímacích testů na vysoké školy. Pedagogika, 68(1), 66-85.

2017

Příspěvky v zahraničních časopisech

2016

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Kovárník, T., Chen, Z., Wahle, A., Fukumoto, Y., Král, A. Chvál, M., Kopřiva, K., Lopez, J., Sonka, M. & Linhart, Al. (2016). Progression of coronary atherosclerosis despite lipid-lowering therapy in diabetic patients compared to non-diabetic ones. Study with 3D intravascular ultrasound and virtual histology. Journal of the American College of Cardiology, 68(18), B39. doi: 10.1016/j.jacc.2016.09.361
 • Šťastný, V. (2016). Private supplementary tutoring in the Czech Republic. European Education, 48(1), 1-22.

Příspěvky v českých časopisech

2015

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Bendl, S., Voňková, H., Papajoanu, O. How pupils report dishonest behavior in school: self-assessment and anchoring vignettes. 2015. Journal of Experimental Education, v tisku. (JCR 2014 Impact Factor: 1.087)
 • Miovsky, M., Vonkova, H., Cablova, L., Gabrhelik, R. Cannabis use in children with individualized risk profiles: Predicting the effect of universal prevention intervention. Addictive Behaviors, 2015, Vol. 50, p. 110-116.
 • Vonkova, H., & Hrabak, J. (2015). The (in) comparability of ICT knowledge and skill self-assessments among upper secondary school students: The use of the anchoring vignette method. Computers & Education. 85, 191–202.
 • Kapteyn, A., Lee, J., Tassot, C., Vonkova, H., Zamarro, G. Dimensions of Subjective Well-being. Social Indicators Research. 2015, Vol. 123, Issue 3, pp. 625-660. DOI: 10.1007/s11205-014-0753-0. download (JCR 2013: Impact factor – 1.452)

Příspěvky v domácích časopisech

 • Brož, F., Voňková, H. K testu jazykových dovedností žáků 6. ročníků v projektu CloSE. Český jazyk a literatura. 2015-2016, roč. 66, č. 1.
 • Straková, J., & Veselý, A. (2015). Mezinárodní výzkum kompetencí dospělých PIAAC: hlavní zjištění a implikace pro vzdělávací politiku. Pedagogická orientace, 25(4), 509-527.
 • Dvořák, D. (2015). Důraz školy na akademický úspěch: TIMSS 2011 jako sonda do reformy v České republice. Pedagogická orientace, 25(4), 583-604.
 • Voňková, H., Hrabák, J. (2015). Řešení nesrovnatelnosti hodnocení ICT znalostí a dovedností žáků skrze ukotvující viněty. Pedagogika, 65(3), 274-291.
 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9-31.
 • Šťastný, V. (2015). Soukromé doučování pohledem společenskovědních disciplín a teorií. Studia Paedagogica, 20(1), 45-66.
 • Simonová, J. (2015). Postoje rodičů k výběru základní školy. Studia paedagogica, 20(3), 69-88.

2014

Příspěvky v zahraničních časopisech

 • Van Soest, A. & Voňková, H. (2014). How Sensitive Are Retirement Decisions to Financial Incentives: A Stated Preference Analysis. Journal of Applied Econometrics. Vol. 29, Issue 2, p. 246-264.
  IF 1.562, 5-year IF 2.396, Social sciences – Mathematical Methods 12/45 (JCR 2013)
 • Van Soest, A. & Voňková, H. (2014). Testing the Specification of Parametric Models Using Anchoring Vignettes. Journal of the Royal Statistical Society, Series A. Vol. 177, Issue 1, p. 115-133.
  IF 1.573, 5-year IF 2.832, Social sciences – Mathematical Methods 11/45 (JCR 2013)

Příspěvky v domácích časopisech

 • Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2014). High autonomy and low accountability. Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919-940.
 • Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78.
 • Chvál, M. & Straková, J. (2014). Možnosti měření kompetencí k učení – aplikace finského nástroje v českém prostředí. Pedagogika, 64(3), 293–312.
 • Ježková, V. (2014). Čtenářská gramotnost v Německu z pohledu výzkumů PISA. Pedagogická orientace, 24(1), 58–76.
 • Laufková, V. & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis Scholae, 8(1), 111 –127.
 • Straková, J., Spilková, V., Friedlaenderová, H., Hanzák, T., Simonová, J. (2014). Profesní přesvědčení učitelů základních škol a studentů fakult připravujících budoucí učitele. Pedagogika 64(1), 34–65.
 • Starý, K. (2014–2015). Výzkumy čtenářských dovedností českých žáků. Český jazyk a literatura, 65(1/5).
 • Šťastný, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24(3), 353–374. DOI: 10.5817/PedOr2014-3-353
 • Urbánek, P., Dvořák, D., & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1), 65–78.
 • Walterová, E. (2014) Problémy Srovnávací pedagogiky jako předmětu vysokoškolské výuky ve světě a v českém prostředí. Pedagogická orientace, 24(5), 663–658.