Zavádění formativního hodnocení na základních školách 2019-2021

 

Projekt Zavádění formativního hodnocení na základních školách je realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy ve spolupráci se společností EDUkační LABoratoř.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám v Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji při zavádění formativního hodnocení do výuky tak, aby docházelo ke zlepšení učení žáků. Za tímto účelem vznikla na 9 školách síť center kolegiální podpory, která slouží jako místa k setkávání učitelů z okolních škol ke sdílení zkušeností se zaváděním formativního hodnocení.

Více informací o projektu a jeho výstupech naleznete na webových stránkách projektu www.formativne.cz.

Projekt je financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212.