KA 03 Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů

 

V rámci KA 03 jsou řešeny tři podaktivity:

1) Mentoring začínajících vysokoškolských učitelů

2) Vzdělávání začínajících VŠ učitelů v cizích jazycích pro podporu výuky odborných předmětů na VŠ v cizím jazyce

3) Zvyšování pedagogických kompetencí vysokoškolských učitelů pro poskytování popisné zpětné vazby studentům