Lis 132023
 

Přijímací řízení na střední školy v uplynulém školním roce bylo provázeno velkou mediální pozorností a dotklo se intenzivně mnoha žáků devátého ročníku a jejich rodin.

Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Národního institutu SYRI proto ve spolupráci se Středočeským krajem a hlavním městem Prahou zrealizovali výzkum s cílem zmapovat průběh a výsledky přijímacího řízení na střední školy.

Kompletní zpráva s hlavními zjištěními z tohoto výzkumu je ke stažení zde.