Led 232023
 

Doktorský kurz  Srovnávací pedagogika v českém jazyce v prezenční formě se koná v LS 2023 v termínu:  20.3., 27.3., 3.4., 24.4., 22.5., vždy v pondělí 13,00 – 17,00 hod. Myslíkova 7, Praha 1, 2. patro, č. M209.

Vyplněné závazné přihlášky (ke stažení zde), pošlete do 10. 3. 2023, na adresu: petra.vnukova@pedf.cuni.cz.

Podrobný rozpis programu obdrží přihlášení účastníci před zahájením kurzu.

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., vedoucí kurzu