Doc. PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.

Vít Šťastný

Email: vit.stastny@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 204
Telefon: 221 900 527
Konzultace: pondělí 13:30–14:30 nebo dle dohody e-mailem
Vzdělání
 • 2024
  habilitační řízení v oboru Pedagogika (doc.)
  Název habilitační práce: Expanze a diverzita stínového vzdělávání: Globální pohledy, lokální kontexty
  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
 • 2018
  Učitelství VVP – Pedagogika (PhDr.)
 • 2012–2016
  Pedagogika (doktorské studium)
  Název disertační práce: Fenomén soukromého doučování jako stínový vzdělávací systém v České republice
  Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
 • 2007–2010
  Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii (Bc.)
  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
 • 2005–2010
  Pedagogika – Sociální práce (Mgr.)
  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Zaměstnání
 • od 2015
  výzkumný pracovník
  Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
 • od 2017
  specialista tvorby školních metodik, odborný pracovník oddělení mezinárodních šetření
  Česká školní inspekce
 • 2016–2018
  odborný asistent
  Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
 • 2014–2015
  učitel předmětu Informační a komunikační technologie.
  Gymnázium Thomase Manna, Praha
Vyučované kurzy
Publikace

Monografie

Publikace v zahraničních recenzovaných časopisech

Publikace v domácích recenzovaných časopisech

Publikace v recenzovaných sbornících

Kapitoly v knize

 • Šťastný, V. (2022). Výzkum školního vzdělávání v Číně a ve Francii: metodologické výzvy a výhledy do budoucna. In J. Poláchová Vašťatková & F. Tůma (Eds.), Inspirace pro výzkum: nahlédnutí do metodologie pedagogiky (ss. 181–194). Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu.  
 • Šťastný, V., Dvořák, D., & Svobodová, Z. (2017). Die Ganztagsschulentwicklung in der Tschechischen Republik. In S. Maschke, G. Schulz-Gade & L. Stecher (Eds.), Jahrbuch Ganztagsschule 2018: Lehren und Lernen in der Ganztagsschule. Grundlagen – Ziele – Perspektiven (ss. 237–246). Schwalbach: Debus Pädagogik.
 • Šťastný, V. & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve Francii. In K. Starý, V. Laufková a kol., Formativní hodnocení ve výuce (ss. 107–111). Praha: Portál.
 • Laufková, V. & Šťastný, V. (2016). Rozdíly a podobnosti mezi frankofonním a anglosasským pojetím formativního hodnocení In K. Starý, V. Laufková a kol., Formativní hodnocení ve výuce (ss. 113–115). Praha: Portál.

Recenze

Odborné zprávy a sdělení

Jiné publikace

Projekty
Odborné stáže
 • 1/5/2024–8/5/2024
  Erasmus+ staff exchange 
  Eötvös Loránd University Institute of Intercultural Psychology and Education, Budapešť
  výukový výměnný pobyt 
 • 5/10/2019–20/10/2019
  The Belt and Road Shanghai autumn study project on “Policy and practice: Teacher professional development”
  Research Institute for International and Comparative Education, Shanghai Normal University
  účast na odborném workshopu
 • 15/5/2018–25/5/2018
  Research Institute for International and Comparative Education, Shanghai Normal University
  studijní a výzkumný pobyt
 • 1/5/2017–31/5/2017
  Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien
  studijní a výzkumný pobyt
 • 1/11/2015–30/11/2015
  Comparative Education Research Centre, Faculty of Education, The University of Hong Kong
  studijní a výzkumný pobyt
 • 18/11/2013–24/11/2013
  studijní návštěva Francie (zámořský departement Reunion) v rámci programu SVES Evropského centra pro rozvoj odborného vzdělávání CEDEFOP
 • školní rok 2010/2011
  stáž na gymnáziu a střední odborné škole Jeanne d´Arc-Saint Ivy, Pontivy, Francie.
Další odborná činnost