Mgr. Eva Potužníková, Ph.D.

Eva Potužníková

Email: eva.potuznikova@centrum.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 527
Konzultace:

Ph.D. studium

Název disertační práce

 • Měření přidané hodnoty ve vzdělávání

Školitel

 • PhDr. David Greger, Ph.D.
Vzdělání
 • 1995-2001
  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  Sociologie, psychologie
Zaměstnání
 • 2001-2005
  Ústav pro informace ve vzdělávání Praha, oddělení mezinárodních výzkumů
 • od roku 2005
  Překladatelská činnost (oblast neformálního vzdělávání, evropské patenty)
  Externí spolupráce s Českou školní inspekcí na realizaci mezinárodních šetření (PISA, PIRLS, TALIS)
Publikace
 • Tomášek, V., & Potužníková, E. (2004). Netradiční úlohy. Problémové úlohy mezinárodního výzkumu PISA. Praha: ÚIV.
 • Kramplová, I., & Potužníková, E. (2005). Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV.
 • Straková, J., Potužníková, E., & Tomášek, V. (2006). Vědomosti, dovednosti a postoje českých žáků v mezinárodním srovnání. In P. Matějů & J. Straková (Eds.). (Ne)rovné šance na vzdělání (s. 118–143). Praha: Academia.
 • Straková, J., & Potužníková, E. (2006). Rozdíly ve vědomostech a dovednostech českých chlapců a děvčat na základě zjištění mezinárodních výzkumů. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 42(4), 701–717.
 • Potužníková, E., Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: zjištění a výzvy. Pedagogická orientace 24(2), 185–221.
 • Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., Potužníková, E., Soukup, P., & Ševců, M. (2015). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.
 • Kašparová, V., Potužníková, E., & Janík, T. (2015). Subjektivně vnímaná zdatnost učitelů v kontextu jejich profesního vzdělávání: zjištění a výzvy z šetření TALIS 2013. Pedagogická orientace 25(4), 528–556.
Ocenění