Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2020/2021, roč. 64, číslo 1

LINGVODIDAKTIKA

Michaela Mádlová: Multimédia ve výuce francouzského jazyka a jejich využití při poslechu s porozuměním

JAZYK

Dagmar Koláříková: K otázce adaptace lexému „blog“ v českém a francouzském jazyce

LITERATURA

Jindra Dubová Bavorská literatura jako zprostředkovatel společné historie Čechů a Němců

NA POMOC UČITELŮ

Jana Čepičková, Pavel Mentlík, Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová: Nouzové distanční
vzdělávání v době epidemie koronaviru – metodické infografiky na pomoc učitelům

VÝMĚNA ZKUŠENOSTI

Iva Michňová: Výuka cizích jazyků na VŠE v Praze v době koronavirové krize

ZPRÁVY

Miloslav Želazko: Zemřel germanista Vratislav Slezák

RECENZE

Ruth Albert: Einstieg Beruf. Erste Schritte in die deutsche Sprache Berufsfeld Altenpflege. Übungsheft. (Leoš Houska)

Tamara Bučková: Interkulturní didaktika cizojazyčné literatury. (Dagmar Švermová)

Petra Besedová, Ludmila Kroupová a kol. autorů: Zpíváme si v cizích jazycích (Kristýna Dufková)

Sieglová, D. Konec školní nudy: Didaktické metody pro 21. století (Petra Bulejčíková)

Tomáš Černý, Lenka Kovačková, Sandra Dudek: Direkt interaktiv 1 (Tomáš Botlík)

PŘÍLOHA

Vlasta Hlavičková a kol.: Covid-19 – Finanční podpora EU

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku