Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Archiv

64/5

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 5LINGVODIDAKTIKAPavla Marečková: (Ne)Ztraceno v překladu: mediační úlohy v cizojazyčné výuce a jejich příprava JAZYKDalibor Zeman: Dynamika lexika cizího původu v současné češtině...

64/4

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 4LINGVODIDAKTIKA Petr Pokorný: Využití písní v hodinách cizích jazyků se zaměřením na výuku německého jazyka JAZYK Jana Juhásová: Interlingválny transfer pri osvojovaní si nemčiny ako...

64/3

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 3LINGVODIDAKTIKA Pavla Marečková: (Ne)Ztraceno v překladu: Nové pojetí mediace v Dodatku k SERRJ JAZYK Věra Höppnerová: Derivační sufix -er v hospodářské němčině LITERATURA Eva Markvartová:...

64/2

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 2LINGVODIDAKTIKA Petra Jeřábková, Helena Vedralová: Gramatická a lexikální kompetence v německém jazyce aneb jakou roli hrají učebnice užívané na středních školách? JAZYK Jaromír Kadlec:...

64/1

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 1LINGVODIDAKTIKA Michaela Mádlová: Multimédia ve výuce francouzského jazyka a jejich využití při poslechu s porozuměním JAZYK Dagmar Koláříková: K otázce adaptace lexému „blog“ v českém a...

62/3

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2018/2019, roč. 62, číslo 3LINGVODIDAKTIKANoirin Organ: The European School and language teachingŠárka Velhartická: Výchova bilingvních dětí: Případová studie  JAZYKDalibor Zeman: Čeština a němčina ve středoevropském...

62/1

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2018/2019, roč. 62, číslo 1LINGVODIDAKTIKAStanislav Jelínek: Vývojové proměny učebnic cizích jazyků (z archivu redakce)Michaela Voltrová, Iva Motlíková: Sociální sítě ve výuce němčiny JAZYKMária Spišiaková: Jazyk...

61/ celé

Ročník 61 - 2017/2018Slovo úvodemČerníková, M., Tučková, E. Ministerstvo školství k výuce cizích jazyků   Nedělka, M. Slovo děkana Pedagogické fakulty UK  Švermová, D. Syndrom vyhoření a další vzdělávání pedagogických pracovníkůLingvodidaktikaBluďovský, P. Specifika...