Cizí jazyky

 Starší čísla

64/5

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 5LINGVODIDAKTIKAPavla Marečková: (Ne)Ztraceno v překladu: mediační úlohy v cizojazyčné výuce a jejich příprava JAZYKDalibor Zeman: Dynamika lexika cizího původu v současné češtině...

64/4

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 4LINGVODIDAKTIKA Petr Pokorný: Využití písní v hodinách cizích jazyků se zaměřením na výuku německého jazyka JAZYK Jana Juhásová: Interlingválny transfer pri osvojovaní si nemčiny ako...

64/3

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 3LINGVODIDAKTIKA Pavla Marečková: (Ne)Ztraceno v překladu: Nové pojetí mediace v Dodatku k SERRJ JAZYK Věra Höppnerová: Derivační sufix -er v hospodářské němčině LITERATURA Eva Markvartová:...

64/2

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 2LINGVODIDAKTIKA Petra Jeřábková, Helena Vedralová: Gramatická a lexikální kompetence v německém jazyce aneb jakou roli hrají učebnice užívané na středních školách? JAZYK Jaromír Kadlec:...

64/1

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazykůObsah 2020/2021, roč. 64, číslo 1LINGVODIDAKTIKA Michaela Mádlová: Multimédia ve výuce francouzského jazyka a jejich využití při poslechu s porozuměním JAZYK Dagmar Koláříková: K otázce adaptace lexému „blog“ v českém a...