Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2020/2021, roč. 64, číslo 5

LINGVODIDAKTIKA
Pavla Marečková: (Ne)Ztraceno v překladu: mediační úlohy v cizojazyčné výuce a jejich příprava

JAZYK
Dalibor Zeman: Dynamika lexika cizího původu v současné češtině

LITERATURA
Naděžda Heinrichová: Obraz domova v grafickém románu Nory Krugové Heimat (2018)

NA POMOC UČITELI
Zdeňka Schejbalová: Francouzština „všudypřítomná“ / Le Français «omnipresent»

ZPRÁVY
Karel Hájek: Mladí lidé z Čech a Německa hráli divadlo online

RECENZE
Zdenka Gadušová a kol. Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický jazyk B1 (Denisa Neuvirthová)
Eva Stranovská, Anikó Ficzere. Intervencia a prediktory čítania s porozumením (Denisa Neuvirthová)

PŘÍLOHA
Vlasta Hlavičková a kol.: Kodex zásad proti dezinformacím

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku