Cizí jazyky

  Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Pokyny pro autory

Příspěvky publikované v časopisu Cizí jazyky mají charakter teoretického pojednání,
odborné stati či studie, dále popularizačních článků, diskusních či polemických příspěvků,
recenzí a anotací. Předpokládá se, že zaslaný text nebyl dosud uveřejněn a bez souhlasu
redakce nebude nabídnut jinému vydavateli.

Všechny příspěvky jsou recenzovány dvěma nezávislými odborníky a projednány vědeckou redakční radou časopisu; o výsledku redakce uvědomí autora písemně či telefonicky.

Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Rukopisy v českém nebo slovenském jazyce zasílejte v elektronické verzi na adresu:
redakce@cizijazyky.eu. Na zvláštní stránce uveďte své plné jméno s tituly a vědeckými
hodnostmi, název a adresu pracoviště a bydliště, telefon a e-mail. Příspěvky v cizím jazyce přijímáme pouze od rodilých mluvčích.

Doporučený rozsah rukopisů u statí a diskusních příspěvků činí cca 10 stran normovaného
formátu (cca 20 000 znaků včetně mezer), u recenzí 4 strany (cca 7000 znaků).

Písmo Times New Roman 12, formát doc.

Příspěvek uveďte titulkem (nejlépe do 90 úderů včetně mezer), pod ním jméno autora a jeho pracoviště, dále v angličtině abstrakt, cca 600 úderů včetně názvu článku a cca 8 klíčových slov.

Poznámky pište na dolní okraj strany a číslujte je průběžně.

Obrázky a grafy číslujte, popisujte a zařazujte do textu.

Odkazy uvádějte v podobě: příjmení autora a rok vydání, např. (Samuelson, 1989); jestliže citujete, uveďte i stránku (Samuelson, 1989, 55).

Na konci rukopisu připojte:
Seznam literatury v abecedním pořadí, zpracovaný dle ČSN.
Resumé (cca 600 znaků vč. mezer), včetně názvu rukopisu, v cizím jazyce.

Autorské korektury je nutno vrátit do 3 dnů a není přípustné provádět v nich úpravy, které
by ovlivnily rozsah textu.

Veškeré příspěvky a korektury zasílejte na adresu: redakce@cizijazyky.eu
Prosíme autory, aby své příspěvky zasílali v definitivní podobě, redakce nemá možnost
provádět jazykové a stylistické úpravy textů. Za jazykovou a obsahovou správnost odpovídá autor.