Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků


2021/2022, roč. 65, číslo 1

Lingvodidaktika

Silvie Převrátilová

🇨🇿 Motivační desatero pro výuku cizího jazyka
🇪🇺 Ten commandments for foreign language classrooms

Tobias Cramer

🇩🇪 DAF-Online-Kurse an der Hochschule (eine Studierenden-
-Evaluierung) – Teil 1
🇪🇺 Online Business German courses – the student evaluation

Jazyk

Kamila Kroutilová

🇨🇿 Gramatické údaje ve slovníku
🇪🇺 Grammatical information in the dictionary

Jarmila Petrlíková

🇨🇿 Větná kondenzace v díle Geralda Durrella
🇪🇺 The Occurrence and Use of the Means of Sentence Condensation in Gerald Durrell’s Work with Respect to Participle, Verbonominal and Verbless
Constructions

Literatura

Bohuslav Mánek

🇨🇿 Básník Thomas Gray a jeho elegie
🇪🇺 Poet Thomas Gray and His Elegy

Reálie

Jaromír Kadlec

🇨🇿 Katalánština na školách v Severním Katalánsku
🇪🇺 Catalan language in schools in Northern Catalonia

Zprávy

Eva Levá

🇨🇿 27. Celostátní rusistický seminář „Vybrané kapitoly ze současného ruského jazyka a literatury“

Michal Peterka

🇨🇿 Nová česko-anglická základní škola VIA Beroun

Recenze

Kateřina Dvořáková & Dominika Kovářová

🇨🇿 Efektivní komunikace v profesní francouzštině (Olga Nádvorníková)