Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2020/2021, roč. 64, číslo 4

LINGVODIDAKTIKA

Petr Pokorný: Využití písní v hodinách cizích jazyků se zaměřením na výuku německého jazyka

JAZYK

Jana Juhásová: Interlingválny transfer pri osvojovaní si nemčiny ako druhého cudzieho jazyka

LITERATURA

Bohuslav Mánek: Od knížky lidového čtení k blankversu: rané české překlady Shakespearova Macbetha

DIDAKTIKA LITERATURY

Lukáš Eichenmann: Migrantská literatura a její didaktický potenciál

ZPRÁVY

Marie Bordier: Fenomén Mališka
Pavlína Koubská: Vzpomínka – Paní učitelka Mališová

RECENZE

Radka Hříbková, Zuzana Liptáková, Stanislav Jelínek, Hana Žofková: Raduga plus 1–3 (Antonín Hlaváček)

Daša Munková, Juraj Vaňko a kol.: Mýliť sa je ľudské (ale aj strojové): Analýza chýb strojového prekladu do slovenčiny (Csilla Šafranko)

Jakub Absolon, Daša Munková, Katarína Welnitzová: Machine translation: Translation of the future? Machine translation in the context of the Slovak language (Eva Malá)

Mudrochová, Radka – Courbon, Bruno ed. (2020) : Diversité et variation de la langue française au XXIe siècle. (Jan Lazar)

PŘÍLOHA

Vlasta Hlavičková a kol.: Konference o budoucnosti Evropy

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku