Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2020/2021, roč. 64, číslo 3

LINGVODIDAKTIKA
Pavla Marečková: (Ne)Ztraceno v překladu: Nové pojetí mediace v Dodatku k SERRJ

JAZYK
Věra Höppnerová: Derivační sufix -er v hospodářské němčině

LITERATURA
Eva Markvartová: „Nejsem ochočen, ale ani žádné divé zvíře.“ Adolf Wölfli (1864–1930)

REÁLIE
Miroslava Ferrarová: Leonardo Sciascia e la denuncia di un mondo che vive ancora
Dagmar Švermová: Vrchotovy Janovice – Centrum setkávání tří středoevropských kultur

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
Petr Pokorný: Písně v hodinách německého jazyka jako prostředek k rozvoji komunikační kompetence

ZPRÁVY
Věra Perlínová:Vzpomínka na Vladanu Mališovou
Petr Janyška: Paní Vladana Mališová, velká dáma českého frankofilství
Sylva Nováková, Markéta Šafránková: Merci, madame!
Vlasta Hlavičková: Iberoamerická cena 2021

RECENZE
Jana Ondráková, Věra Tauchmanová, Žaneta Göbelová: Anglická, česká a německá slovesa ve vzájemném srovnání (Petra Besedová)

PŘÍLOHA
Vlasta Hlavičková a kol.: Bezpečné vakcíny pro evropské obyvatele

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku