Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2020/2021, roč. 64, číslo 2

LINGVODIDAKTIKA

Petra Jeřábková, Helena Vedralová: Gramatická a lexikální kompetence v německém jazyce aneb jakou roli hrají učebnice užívané na středních školách?

JAZYK

Jaromír Kadlec: Změny ve slovní zásobě francouzštiny a španělštiny v době pandemie koronaviru

Věra Höppnerová: Německá obchodní korespondence z hlediska gramatiky

LITERATURA

Bohuslav Mánek: Americká básnířka Louise Glücková – Nobelova cena za literaturu 2020

Bohuslav Mánek a kol.: Kalendárium 2021

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

Lenka Hillová: Distanční výuka němčiny na Gymnáziu PORG

Petra Jeřábková: Zkušenosti s online výukou němčiny na vysoké škole

Tomáš Botlík: Podpůrné aplikace pro online výuku německého jazyka

ZPRÁVY

Sylva Nováková: 30 let od založení Sdružení učitelů francouzštiny

PŘÍLOHA

Vlasta Hlavičková a kol.: Pandemie COVID-19

 

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku