Cizí jazyky

  Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

2023/2024, roč. 67, číslo 2

Lingvodidaktika

Pavla Marečková

(Ne)Ztraceno v překladu:
Projektové dny s mediací na gymnáziích

Pavla Marečková

Pracovní list

Literatura

Bohuslav Mánek

Jon Fosse – Nobelova cena za literaturu 2023

Bohuslav Mánek a kol.

Kalendárium 2024

Jindra Dubová

Bavorsko-česká tematika v kontextu literární tvorby
Manfreda Böckla

Na pomoc učiteli

Marie Černíková

MŠMT: Písemná práce z cizího jazyka v rámci profilové části maturitní zkoušky

Jazyk

Jana Ondráková

Význam jednotlivých jazykových prostředků pro rozvoj jazykové kompetence

Recenze

Pavla Nečasová

Claus Altmayer, Katrin Biebighäuser, Stefanie Haberzettl, Antje Heine (Hg.): Handbuch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Kontexte – Themen – Methoden

Zprávy

Vzpomínka na prof. PhDr. Richarda Repku, CSc.

Vlasta Hlavičková

Vlasta Hlavičková: Instituto Cervantes: Kurz psaní scénáře krátkého filmu (ve španělštině)