Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Aktuální číslo
2021/2022, roč. 65, číslo 2

Lingvodidaktika

Tobias Cramer

🇩🇪 DAF-Online-Kurse an der Hochschule (eine Studierenden-
-Evaluierung) – Teil 2
🇪🇺 Online Business German courses – the student evaluation

Jazyk

Věra Höppnerová

🇨🇿 Obrazné výrazy v hospodářské němčině a češtině
🇪🇺 Figurative expressions in German and Czech business language

Literatura

Bohuslav Mánek

🇨🇿 Abdulrazak Gurnah – Nobelova cena za literaturu 2021
🇪🇺 Abdulrazak Gurnah – Nobel Prize for Literature for 2021

Bohuslav Mánek a kol.

🇨🇿 Kalendárium 2022

Radka Hříbková

🇨🇿 Proč stále čteme Dostojevského
🇪🇺 Why we still read Dostoevsky

Na pomoc učiteli

Tomáš Botlík

🇨🇿 Využití aplikace bookwidgets nejen ve výuce cizího jazyka
🇪🇺 Use of BookWidgets app not only in foreign language education

Výměna zkušeností

Petra Jeřábková

🇨🇿 DISTANČNÍ VÝUKA V MATURITNÍCH ROČNÍCÍCH V PRVNÍ
VLNĚ PANDEMIE COVID-19 (pohledem absolventů)
🇪🇺 The Differences in Organizing Distant Learning for Secondary School Graduates During the First Wave of COVID-19 Pandemic

Zprávy

Vlasta Hlavičková

🇨🇿 Iberoamerická cena
🇪🇸 Prémio Ibero-americano