Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Bohuslav Mánek – Abdulrazak Gurnah

Abstract
Abdulrazak Gurnah – Nobel Prize for Literature for 2021

On the occasion of the award of the Nobel Prize for Literature for 2021 to the British nove-
list Abdulrazak Gurnah, the article presents information about his life, outlines the charac-
teristic features of his prose writings, and lists his selected publications and selected criti-
cism on his prose.

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku