Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Obsah 2018/2019, roč. 62, číslo 3

LINGVODIDAKTIKA
Noirin Organ: The European School and language teaching
Šárka Velhartická: Výchova bilingvních dětí: Případová studie 

JAZYK
Dalibor Zeman: Čeština a němčina ve středoevropském jazykovém svazu.
Několik poznámek k výzkumu lexikálních výpůjček
Miloslava Dvořáková: Vladimír Buben, lingvista a lexikograf

LITERATURA
Aleš Pohorský: Pozdrav pana de Chateaubriand ze záhrobí
František Všetička: Před 270 lety se narodil J. W. Goethe
Lucie Smejkalová: Kdo byl Otto Brod?

ZPRÁVY
Iva Michňová: Konference na VŠE v Praze
Tomáš Klinka: Ohlédnutí za studentskou konferencí „Potenciál dvouoborovosti“
Petra Šantorová: Cena Hieronymitae Pragenses 2018 / 2019 (vyhlášení soutěže)

RECENZE
Iva Dedková, Le français du tourisme I. (Radka Mudrochová)

PŘÍLOHA
Kolektiv autorů: Evropské volby 2019

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku