Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Petra Jeřábková: Distanční výuka v maturitních ročnících v první vlně pandemie Covid-19 (pohledem absolventů)

Abstract
The Differences in Organizing Distant Learning for Secondary School Graduates During the First Wave of COVID-19 Pandemic Theoretical part of the study deals with experience with distant learning before covid-19 pandemic and its use during the times of pandemic as well as results of the already conducted pieces of research during and after the first pandemic wave. Practical part then presents results of the research of distant learning for secondary school graduates at the time of covid – 19 pandemic first wave, in particular earliness of synchronous online tuition initiation, evaluation of distant learning by students and used online platforms. The results of the research show significant differences in all monitored items and the need to increase digital literacy of teachers and students, as well as the necessity to support students with substantial learning gaps caused by unequal access to education at the time of covid-19 pandemic. Keywords: covid-19 pandemic, distant learning, synchronous online learning, secondary schools, digital literacy

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku