Cizí jazyky

Časopis pro teorii a praxi výuky cizích jazyků

Tomáš Botlík: Využití aplikace bookwidgets nejen ve výuce cizího jazyka

Abstract
Use of BookWidgets app not only in foreign language education The following text deals with the use of the BookWidgets application, which can be used not only in foreign language teaching at primary or secondary school, but also for teaching other school subjects, such as mathematics with regard to the use of research-oriented teaching. The implementation of the application cannot be only use for the implementation of online or distance learning, but also as a suitable tool for the implementation of teaching based on the principles of blended learning. Using this tool allows you to provide immedi- ate feedback to students. The text presents individual categories of exercises with regard to the development of language means and speaking skills. The text also includes an analy- sis of the use of BookWidgets application at a selected secondary school, which was pilo- ting, when the schools have been closed due to the COVID-19 pandemic. Keywords: BookWidgets, foreign language education, language app, blended learning, multimedia

Partneři

S kým spolupracujeme?

S předními odborníky oboru

 • lingvodidaktika
 • lingvistika
 • literání vědy

S významnými institucemi

 • MŠMT ČR
 • Zahraniční kulturní instituce
  • Goethův institut
  • Francouzský institut
  • Rakouské kulturní fórum
  • Institut Cérvantes
  • Italský kulturní institut
 • školy

S učiteli cizích jazyků

 • na základních, středních a vysokých školách v ČR a na Slovensku