Archiv

Filologické studie 2020 – Interdisciplinarita ve výuce jazyků

Filologické studie 2019 – Historie, paměť a identita v současné světové a české próze

Filologické studie 2016 – Fonetika a fonologie v přípravném vzdělávání učitelů

Filologické studie 2014 – Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání

Filologické studie 2013 – Medium et scopus. Jazyky literatury v edukaci a komunikaci

Filologické studie 2012 – Chronos – Logos – Topos v současném filologickém bádání

Předchozí vydání je možno zakoupit v prodejně vydavatelství Pedagogické fakulty UK, v prodejně vydavatelství Karolinum nebo objednat na adrese distribuce@ruk.cuni.cz