Odborný kruh

doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. – Katedra germanistiky UK PedF, Praha

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. – Katedra anglického jazyka a literatury, UK PedF, Praha

doc. PhDr. Natalia Ivašina, CSc. – Katedra obecné a slovanské jazykovědy BGU, Minsk

PhDr. Renáta Listíková, Dr. – Katedra francouzského jazyka a literatury, UK PedF, Praha

Prof. Dr. Franz Loquai, M.A. – Universität Heidelberg

prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. – Katedra české literatury, UK PedF, Praha

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D. – Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, UK PedF, Praha

Ewa Rychter, Ph.D. – The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych

prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (předsedkyně) – Katedra českého jazyka, UK PedF, Praha

Výkonná redaktorka:

PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D – Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, UK PedF, Praha – lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz

 Nakladatelství: Karolinum