AKTUALITY

:: Zimní termín SZZ: Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky, je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.


:: Možnost absolvování kurzů v rámci Aliance 4EU+ https://4euplus.eu/4EU-445.html