AKTUALITY

:: SZZ jaro 2022

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.


:: IFP: Burza vyřazených knih před červnovým otevřením Mediatéky

11. května – 12. května
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Čtete rádi? A čtete rádi francouzsky?

Stavte se tedy 11. a 12. května mezi 10 a 18 hodinou na burze vyřazených knihy z Mediatéky! Už brzy otevírá Mediatéka opět své dveře veřejnosti, ale než se tak stane, potřebujeme uvolnit místo na policích pro nové tituly.

V nabídce budou romány, knížky pro děti, turistické průvodce, knihy o historii nebo sportu. Přijďte si vybrat!


:: Výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS 2022/2023 – https://pedf.cuni.cz/PEDF-2520.html