AKTUALITY

:: V rámci mého Projektu česko-francouzsko-berberské kulturní spolupráce je organizováno Mezinárodní setkání literatury a poezie, které se bude
konat 8.září v divadle Kampa v Praze, 9.září v Mariánských Lázních a 10.září v Karlových Varech. Tato kulturní akce navazuje na Dny francouzské poezie, které
byly 2 x loni zrušeny kvůli pandemii.

MSLP se letos účastní:
– Charlotte-Rita Pichon, francouzská divadelní scénáristka, spisovatelka a básnířka
– Fatima Kerrouche, francouzsko-kabylská spisovatelka
– Daniel Leuwers, francouzský básník a literární kritik
– Antoine Simon, francouzský básník a performer
– Lukáš Křisťan, český herec
Všichni autoři přivezou do České republiky jejich knihy. Po skončení každého večera se bude konat autogramiáda.

https://www.avecl-kultura.estranky.cz


:: Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku  a to i v případě, že zatím nesplňuje podmínky pro konání SZZ (např. zatím nesplnil KLP nebo nějaký z předmětů). Přihlašování probíhalo do 30/6

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.


:: 1/7 – 31/8: úřední hodiny sekretariátu se ruší – schůzka možná po předchozí domluvě. Své dotazy směřujte na email.


:: Prohlížení opravených KLP – možno na sekretariátě. Schůzku je nutno si předem domluvit.


:: SZZ – podzim 2021

Na každou část státní závěrečné zkoušky se student přihlašuje prostřednictvím SIS, a to ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku  a to i v případě, že zatím nesplňuje podmínky pro konání SZZ (např. zatím nesplnil KLP nebo nějaký z předmětů). Aktuálně běží přihlašování do 30.6.2021.

KLP se bude konat 1. a 2. září (SZZ tak stihnout můžete, ale nezapomeňte se přihlásit již nyní!)