AKTUALITY

:: Vážené studentky, vážení studenti,

v rámci nových pokynů od vedení fakulty je možno u posledních ročníků (3. ročník Bc. a 2. ročník NazazMag programu) přejít zpět na prezenční výuku, ale pouze u laboratorní, experimentální, sportovní a umělecké výuky.

Do konce semestru tedy budeme na KFJL pokračovat jako doposud.

Stejné rozhodnutí bude platit i pro zbytek studentů, pokud by dalších týdnech došlo k rozšíření možnosti prezenční výuky na další ročníky bez omezení.

Co se týče organizace zkouškového období, budeme vás informovat co nejdříve. Zatím ale stále čekáme na vývoj událostí.

S případnými dotazy mne neváhejte kontaktovat.

 

S díky za pochopení a trpělivost,

Tomáš Klinka


:: Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.


:: Konkurs Erasmus na školní rok 2021/2022 proběhl 24.3.2021 – výsledky ZDE