AKTUALITY


:: Registrace do předmětů:

Milé studentky, milí studenti,

dnes začíná registrace do předmětů, která se řídí celofakultním harmonogramem. Za KFJL řeší problematiku registrace/zápisů do předmětů tajemnice SIS Katka Esserová.

Zápisů se nebojte, míst je dostatek. Nelekejte se nižších kapacit předmětů. Je to tak nastaveno schválně, aby se místa zaplňovala rovnoměrně. Pokud se dostanete na čekací listinu, není třeba panikařit a hned nás kontaktovat. Vyčkejte. Vše průběžně sledujeme a řešíme, navyšujeme. Do povinných předmětů FJL se dostanete všichni. U PV předmětů jsou kapacity nižší, ale celkově je opět prostoru dost.

Prosíme tedy, nebombardujte nás hned telefony a e-maily. Až pokud se do 48 hodin nic nestane, urgujte sl. Esserovou. Ideálně e-mailem, s přesným popisem problému a uvedením kódu předmětu, kterého se problém týká.

Konec registrace pro studenty je 30.9. V následujících dnech má ale katedra ještě právo provádět změny. V týdnu od 26.9. má sl. Esserová dovolenou – případné problémy tedy zasílejte na e-mail a ihned po návratu vše vyřeší. Pokud máte obecné problémy se SIS, kontaktujte helpdesk.

Děkuji a věřím, že zápisy proběhnou hladce.

KE


:: Státní závěrečné zkoušky:

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky je povinen se omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu a dodat potvrzení lékaře. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ nutno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a následně předat tištěnou verzi přes podatelnu na studijní odd.