Publikační proces

Po zaslání článku na adresu pbe@pedf.cuni.cz je článek kontrolován technickým editorem, který může zaslaný článek vrátit autorům, pokud nesplňuje nastavená kritéria (citační normu, šablonu, atd.). Článek je následně předán k recenzím dvěma recenzentům, kteří nejsou vůči autorům ve střetu zálmu. To také potvrzují v recenzním formuláři. V případě rozdílů v recenzích je editorem osloven třetí recenzent. Recenzenti k rukopisům dávají komentáře buďto prostřednictvím recenzního formuláře nebo formou anonymizovaných komentářů rovnou do rukopisu. Následně navrhují editorům svá stanoviska s komentáři: přijetí článku, přijetí článku s drobnými úpravami, přijetí článku se zásadními úpravami a odmítnutí publikování článku v konferenčním sborníku.
V případě přijetí článku autor obdrží předpisovou verzi pro kontrolu svého článku a vyplní autorský formulář s deklarací o střetu zájmů, souhlas se zapojením všech autorů a informace o finanční podpoře.