Publikační proces

Po zaslání článku na adresu pbe@pedf.cuni.cz je článek kontrolován technickým editorem, který může zaslaný článek vrátit autorům, pokud nesplňuje nastavená kritéria (citační normu, šablonu, atd.). Článek je následně předán k recenzím dvěma recenzentům. U studentů doktorského studia je prvním recenzentem automaticky školitel (pokud není spoluautorem článku). V případě rozdílů v recenzích je osloven třetí recenzent. Recenzenti navrhují editorům svá stanoviska s komentáři: přijetí článku, přijetí článku s drobnými úpravami, přijetí článku se zásadními úpravami a odmítnutí publikování článku v konferenčním sborníku.
V případě přijetí článku autor obdrží předpisovou verzi pro kontrolu svého článku a vyplní autorský formulář s deklarací o střetu zájmů, souhlas se zapojením všech autorů a informace o finanční podpoře.