Otázky výchovy a vzdělání v počátcích mezinárodního dělnického hnutí (K 120. výročí vzniku První internacionály)