Dr. Ivan Ropovik

 

 

 

 

 

 

Qualifications
 • 2009 MA, English language teaching – German language teaching
  Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Presov, Slovakia
 • 2012 PhD., Preschool and elementary education
  Faculty of education, University of Presov, Slovakia
Employment
 • 2018 – 2019
  Post-Doc
  Institute for Research and Development of Education, Faculty of Education, Charles university
 • 2012 – present
  Researcher
  Faculty of Education, University of Presov, Slovakia
Publications

List of publications and citations available here.

Current Contents papers (quartile and impact factor)

 • Ropovik, I. (2014a). Do executive functions predict the ability to learn problem-solving principles? Intelligence,44, 64–74. Q1 journal, IF = 3.4
 • Ropovik, I., Bobakova, M., Ferjencik, J., Filickova, M., Kovalcikova, I., & Slavkovska, M. (2015). The utility of set-loss error scores in the general population. Psychological assessment27(3), 755–762. Q1 journal, IF = 3.2
 • Ropovik, I. (2015). A cautionary note on testing latent variable models. Frontiers in psychology6, 1715. Q1 journal, IF = 2.4
 • Ropovik, I. (2014b). Validita merania: hľadanie dôvodov absencie konsenzu. Československá Psychologie,58(6), 580–593. Q4 journal, IF = 0.2
 • Ropovik, I. (2017b). O význame p-hodnôt: reflexia na silnejúcu kritiku testov významnosti. Československá Psychologie61(5), 502–516. Q4 journal, IF = 0.1
 • Ropovik, I., Bobáková, M., Ferjencík, J., Filicková, M., Kovalciková, I., & Slavkovská, M. (2016). Explaining the ability to learn analogies: the role of executive functions and fluid intelligence. Studia Psychologica58(4), 322–335. Q4 journal, IF = 0.3
 • O’Donnell, M., Nelson, L. D., Ackermann, E., Aczel, … Ropovik, I., et al. (2018). Registered Replication Report: Dijksterhuis and van Knippenberg (1998). Perspectives on Psychological Science13(2), 268–294. Q1 journal, IF = 9.0
 • Filickova, M., Kovalcikova, I., & Ropovik, I. (2016). The role of simultaneous and successive processing in EFL reading. International Journal of Psychology51(5), 383–391. Q2 journal, IF = 1.5
 • Ferjenčík, J., Bobáková, M., Kovalčíková, I., Ropovik, I., & Slavkovská, M. (2014). Proces a vybrané vỳsledky slovenskej adaptácie Delis-Kaplanovej systému exekutívnych funkcií D-KEFS. Československá Psychologie58(6). Q4 journal, IF = 0.2

Papers indexed in Web of Science

 • Boberova, Z., Paakkari, L., Ropovik, I., & Liba, J. (2017). Democratic school health education in a post-communist country. Health Education117(5), 469–484.

In press

 • Jones, B. C., DeBruine, L., Flake, … Ropovik, I., et al. (2018). Social perception of faces around the world: How well does the valence-dominance model generalize across world regions? (Registered Report Stage 1). Nature Human Behavior, In-principle acceptance.
 • Moshontz, H., Campbell, L., Ebersole, C. R., IJzerman, H., Urry, … Ropovik, I., et al. (2018). Psychological Science Accelerator: Advancing Psychology through a Distributed Collaborative Network. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, in press.
 • Karkošková, S., & Ropovik, I. (2018). The prevalence of child sexual abuse among Slovak late adolescents. Journal of Child Sexual Abuse, in press.
 • IJzerman, H., Ropovik, I., Gallucci, M., Häfner, M., & Lindenberg, S. (2018). Soothing Sadness: When Sharing Emotions Helps. Journal of Experimental Social Psychology, in press.

Books

 • Kovalčíková, I., Ropovik, I., Ferjenčík, J., Liptáková, L., Klimovič, M., Demko, M., & Brajerčík, J. (2016). Diagnostika a stimulácia kognitívnych a exekutívnych funkcií žiaka v mladšom školskom veku. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity.
 • Kovalčíková, I., Bobáková, M., Filičková, M., Ropovik, I., & Slavkovská, M. (2015). Terminologické minimum kognitívnej edukácie. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity.
Projects
 • APVV-0281-11 Exekutívne funkcie ako štrukturálny komponent schopnosti učiť sa: diagnostika a stimulácia (position: investigator, total research capacity: 7000 hours, 2012 – 2015).
 • Riešiteľ grantového projektu APVV-17-0418 Posttraumatický podtyp depresie a jeho etiopatogenéza: sieťový prístup k psychopatológii (position: investigator, total research capacity: 4000 hours, 2018 – 2022).
 • Riešiteľ grantového projektu VEGA 1/0353/18 Implicitné jazykové znalosti dieťaťa mladšieho školského veku (position: investigator, total research capacity: 600 hours, 2018 – 2021).
 • Riešiteľ grantového projektu VEGA 1/0427/17 Zdravotná gramotnosť žiakov ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a výsledok školskej výchovy k zdraviu (position: investigator, total research capacity  400 hours, 2017 – 2020).
Awards
 • Rector’s award, University of Presov in years 2014, 2015, 2016, and 2 x in 2017
 • Dean’s award, University of Presov in years  2012, 2014, 2015, 2016, and 2017.