Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe (2022)

Připravujeme konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem, která se uskuteční 21.9.2022 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Dne 21. 9. 2022 proběhne konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe, která je již tradičně pořádána na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Konference navazuje na již realizované konference v letech 2014, 2016 a 2018. Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín.

V dopoledním programu vzpomeneme na prof. Zdeňka Matějčka, který by se v letošním roce dožil 100 let.

Na konferenci jsou vítány příspěvky v aktuálních tématech pro rok 2022, které budou  představeny v příslušných sekcích:

 • Didaktické aspekty gramotnostních dovedností, metody
  a metodiky
 • Aktivity škol, rodičů a organizací k podpoře čtení a čtenářství
 • Porozumění jako faktor rozvoje gramotnosti
 • Podpora rozvoje v oblasti umělecké gramotnosti
 • Náměty pro práci poradenských pracovníků v oblasti diagnostiky
  ve školách i školských poradenských zařízeních
 • Podpora a rozvoj gramotnostních dovedností ve školách
  a školských poradenských zařízeních

Účastníci této konference mohou publikovat své příspěvky do připravovaných čísel 1/2023 (tematicky zaměřeno na inkluzivní vzdělávání), 2/2023 a 3/2023 časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání dle požadavků aktuálních výzev:

 • 1/2023 informace o výzvě zde
 • 2/2023 informace o výzvě zde
 • 3/2023 informace o výzvě zde