Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem – cesty propojení výzkumu a praxe (2024)

Připravujeme pátý ročník konference Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem, která se uskuteční dne 25.9.2024 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Konference navazuje na již realizované konference v letech 2014, 2016, 2018 a 2022. Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti, gramotnosti a čtenářství u našich dětí a žáků, z pohledu různých vědních disciplín.

Na konferenci jsou vítány příspěvky v aktuálních tématech pro rok 2024, které budou představeny v příslušných sekcích:

  • Didaktické aspekty gramotnostních dovedností; metody a metodiky
  • Porozumění jako faktor rozvoje gramotnosti
  • Aktivity škol, rodičů a organizací k podpoře čtení a čtenářství
  • Podpora umělecké gramotnosti dětí
  • Náměty pro práci poradenských pracovníkův oblasti diagnostiky a intervence ve školách i školských poradenských zařízeních
  • Podpora a rozvoj gramotnostních dovedností ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Aktivity knihoven rozvíjející čtení a čtenářství

Účastníci této konference mohou publikovat své příspěvky do připravovaných čísel časopisu Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání (2025), podle vyhlášených výzev.