Přihlašování

Aktuálně připravujeme nadcházející konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem, která se uskuteční 25.9. 2024.

Přihlašování

 • Přihlášení k aktivní účasti na konferenci do 12.7.2024
 • Zaslání abstraktů včetně posterové sekce do 12.7.2024
 • Potvrzení o přijetí příspěvku do 31.7.2024
 • Program konference bude zveřejněn 26.8.2024
 • Přihlášení k pasivní účasti na konferenci do 9.9.2024

Registrace k aktivní účasti zde.

Registrace k pasivní účasti zde.

Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky, studenty magisterských a doktorských programů a pracovníky odborné praxe – učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, pracovníky knihoven, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti v nejširším pojetí a čtenářství našich dětí a žáků zajímá.

 • Účastnický poplatek 500 Kč (úhrada do 9. 9. 2024):
 • číslo účtu: 85236011/ 0100,
 • variabilní symbol: 8-933-24
 • poznámka: jméno účastníka.

Majitel účtu:

 • Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
 • Banka: Komerční banka, a.s.
 • Adresa banky: Spálená 51, 110 00 Praha 1

Kontrola platby: při registraci