Přihlašování

Aktuálně připravujeme nadcházející konferenci Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem, která se uskuteční 21.9. 2022.

  • Přihlášení k aktivní účasti na konferenci do 8.7.2022
  • Zaslání abstraktů včetně posterové sekce do 8.7.2022
  • Potvrzení o přijetí příspěvku do 31.7.2022
  • Program konference bude zveřejněn 26.8.2022
  • Přihlášení k pasivní účasti na konferenci do 11.9.2022

Přihlašování pro pasivní účast již bylo uzavřeno.

Přihlašování pro aktivní účast již bylo uzavřeno.

Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky, studenty magisterských a doktorských programů a pracovníky odborné praxe – učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti a čtenářství našich dětí a žáků zajímá.

Účastnický poplatek 500 Kč (úhrada do 11. 9. 2022): číslo účtu: 85236011/ 0100, Variabilní symbol: 893322, poznámka: jméno účastníka.

Majitel účtu:
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Banka: Komerční banka, a.s.
Adresa banky: Spálená 51, 110 00 Praha 1
Kontrola platby: při registraci