Sekce

Dopolední program:

Plenární zasedání – zvané referáty

Odpolední program/sekce:

 • Didaktické aspekty gramotnostních dovedností, metody
  a metodiky
 • Aktivity škol, rodičů a organizací k podpoře čtení a čtenářství
 • Porozumění jako faktor rozvoje gramotnosti
 • Podpora rozvoje v oblasti umělecké gramotnosti
 • Náměty pro práci poradenských pracovníků v oblasti diagnostiky
  ve školách i školských poradenských zařízeních
 • Podpora a rozvoj gramotnostních dovedností ve školách
  a školských poradenských zařízeních

Posterová sekce:

Velikost posteru: A1 420 x 594 mm na výšku.
Pomůcky pro připevnění Vašich materiálů – tzn. připínáčky a lepicí pásku budou zajištěny na místě.

Návrh struktury posteru:

 • název, jméno autora/ů a instituci zvýrazněte většími písmeny;
 • text na posteru by měl být čitelný nejméně z 1 m;
 • není nutné psát celé věty, stačí heslovitý text;
 • je vhodné používat odrážky a další grafické prvky v textu;
 • praktické je zvýraznit klíčová slova;
 • pro doplnění textu je vhodné využít grafy a obrázky.

Program konference naleznete zde.