Pořadatelé

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, Katedra preprimární a primární pedagogiky a Katedra české literatury ve spolupráci s Českou společností „Dyslexie“ a Společností pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA).

Za organizační tým:

Odborná garance konference

  • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Organizační výbor konference:

  • PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
  • PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Widláková

Konference je pořádána s odbornou podporou Univerzity Karlovy v programu Cooperatio: Psychological Sciences a General Education and Pedagogy.