Pořadatelé

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra psychologie, Katedra preprimární a primární pedagogiky a Katedra české literatury ve spolupráci s Českou společností “Dyslexie” a Společností pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA).

Odborná garance konference

  • doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
  • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
  • PhDr. Klára Špačková, Ph.D.

Organizační výbor konference:

  • PhDr. Olga Kučerová, Ph.D.
  • PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
  • PaedDr. Eva Battistová
  • Bc. Veronika Chalupová

Konference je pořádána s odbornou podporou Univerzity Karlovy v programu Cooperatio: Psychological Sciences a General Education and Pedagogy.