Pokyny pro autory

Termíny

Zasílání příspěvků 30. 11. 2023*
Přihlašování 10. 9. 2023 – 10. 10. 2023
Platby
Early bird 09. 10. 2023
Běžná platba 23. 10. 2023

*Výjimku tvoří příspěvky připravené pro speciální číslo časopisu Education Sciences.
Příspěvek do konferenčního sborníku

Vzhledem k mezinárodnímu dopadu konference články přijímáme v angličtině. Součástí článku jsou i abstrakt a klíčová slova v angličtině. Články musí být originálním dílem autora/autorů. Rozsah příspěvků je odvislý od jejich povahy. Texty aspirující do sborníku zamýšleného pro Web of Science (texty empirické povahy) mají stanovený rozsah 10 normostran. Texty praktické povahy aspirující na zařazení do sborníku mají rozsah stanoven na 6 normostran včetně nadpisu, abstraktu použité literatury i kontaktu na autory. (Ve výjimečných, opodstatněných případech se může délka zvyšovat.)

K recenzi jsou přijímány pouze články odpovídající publikační etice.

Publication ethics and Publication Malpractice statement

Formát příspěvku

Články přijaté do sborníku musí po formální stránce odpovídat následující šabloně.

Celý článek prosím posílejte prostřednictvím emailu na adresu pbe@pedf.cuni.cz . Termín bude upřesněn.