Archiv rubriky: 2002

Potřebujeme didaktiku teorie?

Je pedagogika pripravena na změny perspektiv? Rekontextualizace pohledů na výchovně-vzdělávací proces pod vlivem radikálního individuálního konstruktivismu a postmoderního sociálního konstruktivismu

Příspěvek к teorii a praxi problémového vyučování

Nonverbalny test z biologie: nástroj a jeho využitie

Pedagogika na filozofické fakultě univerzity karlovy v letech 1945-1953

Využívaní medii jako didaktického prostředku v procesu školního vyučování

Pedagogisk forskning i sverige

Zprávy

Recenze

Osamělý učitel

Diagnostika sociální opory u dětí a dospívajících

Zamyšlení nad některými otevřenými otázkami soudobé teorie výchovy

Některé trendy v pedagogické přípravě budoucích učitelů

Psychoanalytické zamyšlení nad výchovou vedoucí к problémům v sebepojetí u dospívajících

Medzi materskou a základnou školou: čo deti očakávajú od školy

Které charakteristiky učitele podporují kázeň žáků

Zprávy

Recenze

Pedagogika a komplexnost vědeckého poznání

Pedagogika a andragogika – distance v blízkosti

Medicína a pedagogika: jejich vzájemné ovlivňování a vzájemný průnik

Cesty ke komunikační výchově

Gramotnost: vyviň modelov, reflexia praxe a výskumu

Sociologie výchovy: přehlédnutí anglo-amerických monografií

Etnopedagogika

Hledání pojmu kultura školy

Ekonomické aspekty statku vzdělání

Výsledky vzdělávání v českých školách z pohledu projektu kalibro

Je česká mládež netolerantní vůči přistěhovalcům? (Na okraj dvou publikací o provedených výzkumech)

Zprávy

Recenze

Odkázanost člověka na edukaci – aktualizující se téma pedagogické zodpovědnosti

Zkvalitňovaní úrovně vyučování na nižším sekundárním stupni vzdělávání prostřednictvím vnitřní diferenciace

Ako ďalej v príprave budúcich učítelov v SR

Několik (úvodních) poznámek k textu Radomíra Choděry

Didaktika, obecná didaktika, metadidaktika? (Na příkladu didaktiky cizích jazyků)

Univerzity třetího věku jako forma socioedukativní intervence u seniorů

Tvorba národního kurikula: inspirace z Rumunska

Struktura vyprávění příběhu u dětí mladšího školního věku

Připravenost studentů pedagogických fakult v české republice na výchovu proti rasismu

Hodnocení v současné škole

Zprávy

Recenze