Archiv rubriky: 1994

Učitel, jeho sebereflexe a společnost

Co je to učitelství a lze se mu naučit?

Nástin profesionalizace učitelů v českých zemích (od tereziánských reforem do r. 1939)

Institucionální změny a logika profesionalizace učitelů – francouzský příklad

Povolání učitele z perspektivy žáka

Učitel v žákovském diskursu

Některé zlozvyky učitelů v jednání se žáky

Začátek v profesi učitele a identita – symbolická inspirace

Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků

Reflexe učitelské profese: divadlo, dílna a těžký život v pojetí výuky

Klinický semestr a teoretická inspirace od učitelů z praxe

Recenze a Zprávy

Také transformujete?

Zamyšlení nad cestou ke škole budoucnosti

Přínos Jana Amose Komenského k některým aspektům vývoj anglické pedagogiky v 17. století

Entropie jako nástroj ověřování funkce distraktorů

Jak estetické vnímání přispělo ke změně paradogmatu výchovy (Aktuální vzpomínka na Alfréda Lichtwarka 1852-1914)

Reflexe v pregraduální přípravě učitele

Výchova a vzdělávání nadaných dětí – okrajový problém?

Sociální rozměr hudební výchovy

Autonomní učební kompetence dospělých

Strach ze školy u dětí středního školního věku

Zprávy

Recenze

Kam s ní?

Autodiagnostika pedagogické činnosti učitele – módnost, nebo potřeba?

Učiteľove viacnásobné otázky

Problém chyby v tvořivě výrazové výchově

Poňatie osobnosti v humanistickom učiteľstve

Čeští učitelé národních škol a politické strany v letech 1860-1941

Potrebujeme poznať dejiny hudobnej pedagogiky?

Komunikační klima ve středoškolské třída

K vyučovaniu ľudských práv na stredných školách v Slovenskej republike

Zprávy

Recenze

Obnova “pedagogiky”

Od výrazu k dialogu – příznak nového paradigmatu výchovy?

Chování učitele a jeho odraz ve výkonech žáka

Učitelova subjektivní odpovědnost za školní úspěšnost žáků

Několik ukázek školní etnografie

Co je školním úspěchem?

Rodiče, děti a učitelé na začátku 2. stupně ZŠ – role rodinných očekávání

Jak se děti učí

Vědět, jak zacházet s klimatem ve třídě

Láska v jedenácti a dvanácti

Zprávy

Recenze