Archiv rubriky: 1/1992

K novému ročníku Pedagogiky

Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejich dalším vývoji v českých zemích

Beseda u kulatého stolu k otázkám školské reformy

Věda, výzkum a rozvoj vzdělanosti

Obsah školního vyučování a věda

K počátkům zkoumání a řešení problematiky obsahu vzdělání v našich podmínkách

Pedagogické teorie vzdělání a vnitřní reforma školy

Matematika jako struktura nebo matematika jako složka kultury?

Matematická věda a počáteční vyučování matematice

Žákovo pojetí učiva

Naivné teórie dieťaťa a ich pedagogické využitie

Dialóg a jeho účinnosť vo vyučovacom procese

Ověření dlouhodobé účinnosti odkladu školní docházky

K budoucnosti kulturní výchovy ve škole

Recenzovat nebo nerecenzovat?

Zprávy

Recenze