Archiv rubriky: 5/1985

K Marxovým názorům o výchově a jejím spojení s výrobou

K vývoji a některým současným problémům československé didaktiky

Všeobecné vzdělání v učňovském školství a jeho vývoj od osvobození ČSSR

K vývoji marxisticko-leninské světonázorové výchovy v ČSSR

Problém sebehodnocení v sovětské psychologii a jeho význam pro pedagogiku

Slovenské robotnícké školy v USA

K problematike pedagogickej etiky

Zprávy

K politickým zápasům o školu v českých zemích na konci 19. století

Recenze