Archiv rubriky: 1965

Výzkum cílů vyučování, výběru a struktury učiva

Společensky účinné vzdělání

Kybernetický model procesu učení z programovaného větveného učebního textu

K uplatnění principu postupnosti v cizojazyčném vyučování

K otázce početních spojů v nižších ročních základní devítileté školy

Problémy aktivace a motivace v sociálním učení při výchovném procesu

Mezinárodní úsilí o zlepšení postavení učitelů

Šedesátiny profesora Františka Hyhlíka

Zprávy

Recenze

Vývojové tendence socialistické společnosti a jejich dosah pro koncepci vzdělání a výchovy

Hračky ve školní družině

K vývoji organizace výchovy učňů v osvobozené republice

O výchově k vědeckému světovému názoru

Chlupovo pojetí výchovy na základní škole

K šedesátinám prof. dr. Miloše Sováka

Zprávy

Recenze

O naléhavých úkolech naší pedagogické vědy

K některým teoretickým problémům zvyšování účinnosti vyučování v socialistické škole

Příspěvek k analýze utváření některých rysů charakteru u dospívající mládeže

Zprávy

Recenze

Některé teoretické předpoklady systému výchovné práce ve škole

Matematická lingvistika a vyučovací proces

Podmienky rozvoja aktivity vysokoškolských študentov v seminároch a cvičeniach

Jednotný systém předškolní výchovy

Návrh nového systému péče o děti vychovávané mimo vlastní rodinu

Některé problémy přístupu k dějinám výchovy, školství a pedagogiky v ČSSR v letech 1945—1965

K hygieně výchovného procesu na základní devítileté škole s celodenní péčí

Otokar Chlup, 30. 8. 1875—14. 5. 1965

Zprávy

Recenze

Vědeckotechnická revoluce, socialistická kulturní revoluce a vývoj socialistického pojetí vzdělání

Príspevok k problému koncepcie, obsahu a štruktúry metodiky učebných predmetov

Programované učení v praxi

K psychologii učení cizím jazykům

Studie o průběhu leváctví

Zprávy

Recenze

K úkolům dalšího rozvoje školství

Príspevok k otázke rozvoja samostatnosti v štúdiu a práci vysokoškolákov

K problematice kolektivní výchovy žáků mladšího školního věku při jejich přechodu na vyšší stupeň školy

K pojetí specifičnosti dětské kresby

Průzkum začátku dotazů na vznik člověka a rodičovských odpovědí

Ekonomika školství — hlavní problémy výzkumu

Vplyv psychických stavov na práceschopnosť žiakov vo vyučovaní

Pedagogické názory T. G. Ševčenka

Zprávy

Recenze