Profesní „kariéra“ a další vzdělávání v názorech a postojích učitelů