Conference papers

2023

Boško, M., Voňková, H., Papajoanu, O. & Moore, A. (2023). A comparison of response styles between different groups of Czech and New Zealand students participating in PISA 2018. In N. Popov et al. (Eds.), BCES Conference Books (Volume 21), Recovering Education: Using the Experiences and Learning Acquired to Build New and Better Education Systems (pp. 55-60). Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Sofia, Bulgaria.

Boško, M., Papajoanu, O., Moore, A. & Voňková, H. (2023). Examining paradoxical associations between students’ questionnaire responses and their achievement across PISA cycles: The case of teacher support. In N. Popov et al. (Eds.), BCES Conference Books (Volume 21), Recovering Education: Using the Experiences and Learning Acquired to Build New and Better Education Systems (pp. 124-130). Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Sofia, Bulgaria.

Bonjeer, T. (2023). Conducting experiments in science, technology, engineering, and math (STEM) in remote learning environments during the global COVID-19 pandemic: Approaches and policy implications. In N. Popov et al. (Eds.), BCES Conference Books (Volume 21), Recovering Education: Using the Experiences and Learning Acquired to Build New and Better Education Systems (pp. 173-179). Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Sofia, Bulgaria.

2022

Altinkalp, I., & Voňková, H. (2022). Children of Syrian Refugees and Formal Education: Challenges of Their Language Education in Turkey. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Proměny Výchovy A Vzdělávání A Jejich Reflexe V Pedagogickém Výzkumu (pp. 206-209). Česká pedagogická společnost a Masarykova univerzita Brno. 

Altinkalp, I., Vonkova, H., & Moore, A. (2022). The Policy of Inclusion: A Comparative Analysis of Refugee Education Policies in Germany and Turkey. In N. Popov et al. (Eds), Towards the Next Epoch of Education, BCES Conference Books, Volume 20 (pp. 94-100). Bulgarian Comparative Education Society (BCES), Sofia, Bulgaria.

Moore, A., Vonkova, H.,& Altinkalp, I. (2022). Examining the Relationship between Exposure to English in Non-Language Classes and Motivation to Use English during Free Time Activities. In N. Popov et al. (Eds), Towards the Next Epoch of Education, BCES Conference Books, Volume 20 (pp. 124-129). Bulgarian Comparative Education Society.

Moore, A. (2022) Language pedagogy in the United States: A comparative analysis of California and Tennessee through the European lens. In Zlatoš M., Kubíčková A., Rudorfer F. L., Kopalová P., Kuznetsova V., Frombergerová A. (eds.), Emergency In Education: Proceedings of the Multidisciplinary International Conference (pp. 83-98). Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta.

Moore, A., & Voňková, H. (2022). Lower Secondary Students Participation in Non-Language Classes in English and Self-Reported Indicators Of Socio-Economic StatusIn R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Proměny Výchovy A Vzdělávání A Jejich Reflexe V Pedagogickém Výzkumu (pp. 26-31). Česká pedagogická společnost a Masarykova univerzita Brno.

Štípek, J., Voňková, H., & Králová, K. (2022). Časy Na Zodpovězení Otázek V Testu Z Angličtiny U Žáků Studujících Nejazykové Předměty Vangličtině. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Proměny Výchovy A Vzdělávání A Jejich Reflexe V Pedagogickém Výzkumu (pp. 32-34). Česká pedagogická společnost a Masarykova univerzita Brno. 

Voňková, H., & Boško, M. (2022). Tendence K Volbě Extrémních Škálových Kategorií Českými Žáky: Vybrané Výsledky Z Pisa 2012In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Proměny Výchovy A Vzdělávání A Jejich Reflexe V Pedagogickém Výzkumu (pp. 26-31). Česká pedagogická společnost a Masarykova univerzita Brno. 

Voňková, H.,  Vlčková, K., & Papajoanu, O. (2022). Výzkum Učení A Vyučování Cizích Jazyků V Čr: Přehled Zaměření Odborných Knih, Rigorózních A Disertačních Prací Od Roku 2014. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Proměny Výchovy A Vzdělávání A Jejich Reflexe V Pedagogickém Výzkumu (pp. 154-157).

Vonkova, H., Papajoanu, O., Moore, A., & Bosko, M. (2022). Questionnaire item response times and claiming impossible knowledge: An analysis using the overclaiming technique. In H. Kratochvilova & R. Kratochvil (Eds.), Proceedings of IAC 2022 in Vienna 2022 (pp. 140-144). Czech Institute of Academic Education.

Vonkova, H., Papajoanu, O., Moore, A., & Bosko, M. (2022). Exploring student-reported socioeconomic status and English as a foreign language family activities. In H. Kratochvilova & R. Kratochvil (Eds.), Proceedings of IAC 2022 in Vienna (pp. 145-151). Czech Institute of Academic Education.

2021

 Moore, A., & Vonkova, H. (2021). Use of arts-integrated multimodal technology in the English as a foreign language classroom to engage student creativity and enhance motivation and achievement. INTED2021 Proceedings. https://doi.org/10.21125/inted.2021.0411

Papajoanu, O., & Voňková, H. (2021). Srovnání úrovně motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků na základě jejich pohlaví: výsledky pilotní studie. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku (pp. 294-297). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.

Papajoanu, O., Vonkova, H., & Stipek, J. (2021). Examining the Differences in Student Self-Assessment of Their Skills in English as a Foreign Language: A Pilot Study Comparing Male and Female Lower Secondary Students. In N. Popov et al. (Eds), New Challenges to Education: Lessons from Around the World, BCES Conference Books, Volume 19 (pp. 289-294). Bulgarian Comparative Education Society.

Štípek, J., Voňková, H., Papajoanu, O., & Králová, K. (2021). Vztah mezi hodnocením vlastních znalostí angličtiny a výsledkem v testu z angličtiny: kolik času potřebují žáci na odpovědi. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku (pp. 50-53). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.

Vonkova, H., Papajoanu, O., & Lee, J. (2021). Analyzing the differences in the reporting of familiarity with (mathematical) items with focus on Asian countries. In R. Švaříček & H. Voňková (Eds.), Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku (pp. 38-41). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta.

Vonkova, H., & Moore, A. (2021). Motivation of Students for English as a Medium of Instruction (EMI) and Content and Language Integrated Learning (CLIL): Current Research Foci in Different Countries. In N. Popov et al. (Eds), New Challenges to Education: Lessons from Around the World, BCES Conference Books, Volume 19 (pp. 91-97). Bulgarian Comparative Education Society.

Vonkova, H., Moore, A., Kralova, K., & Lee, J. -Y. (2021). English as a Foreign Language and Motivation for Learning: A Comparative Perspective. In N. Popov et al. (Eds), New Challenges to Education: Lessons from Around the World, BCES Conference Books, Volume 19 (pp. 30-36). Bulgarian Comparative Education Society.

 

2019

Papajoanu, O., Kralova, K., Vonkova, H., & Stipek, J. (2019). Examining the assessment of anchoring vignettes in different information and communication technology competence domains: The results of a pilot study among upper-secondary students. In N. Popov et al. (Eds.) Glocal Education in Practice: Teaching, Researching, and Citizenship, BCES Conference Books, Volume 17 (s. 203–209). Bulgarian Comparative Education Society.

Selcuk, H., Jones, J. & Vonkova, H. (2019). The use of Google Translate as an ICT tool in web-based collaborative writing: Self-reported accounts of EFL learners. In H. Kratochvilova & R. Kratochvil (Eds.), Proceedings of IAC 2019 in Vienna (pp. 74-80). Czech Institute of Academic Education. 

Shahriari-Rad, A., Selcuk, H., & Vonkova, H. (2019). Identifying strategies used for improvement of self-assessment skills for EFL learners. In L.G. Chova, A.L. Martinez, & I.C. Torres (Eds.), Proceedings of INTED2019 Conference (pp. 5074-5083).  INTED. https://doi.org/10.21125/inted.2019.1263

Voňková, H., Papajoanu, O., Černá, P. Hrabák, J., & Vaňkátová, E. (2019). Metodologické přístupy k řešení heterogenity ve stylu odpovídání na (dotazníkové) položky u různých skupin žáků. In A. Jůvová & T. Čech (Eds.), Škola pro všechny – Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách (pp. 43-54). Česká pedagogická společnost a Univerzita Palackého v Olomouci. 

Voňková, H., Štípek, J., Cernochova, M., Selcuk, H., Hrabák, J. &  Králová, K. (2019). The relationship between ICT self-efficacy and ICT skills and activities: A pilot study among Czech upper secondary school students. In J. Theo Bastiaens (Ed.), Proceedings of EdMedia + Innovate  Learning (pp. 421-427). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

2016

Voňková, H., Papajoanu, O., Hrabák, J., & Bendl, S. Metoda ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: formulace ukotvujících vinět u vybraných konceptů. Paper submitted for publication in the proceedings of XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu.

2015

Voňková, H., Bendl, S., & Papajoanu, O. (2015). Možnosti využití metody ukotvujících vinět při měření podvádění žáků ve školách. In D. Šafránková, L. Podroužek & J. Slowík (Eds.) Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu: Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu (pp. 26–35). Západočeská univerzita v Plzni.

Institution: Charles University, Faculty of Education
Street: Magdaleny Rettigove 4
City: Prague
ZIP/Postal code: 116 39
State: Czech Republic

 

Contact person:
Director: Hana Vonkova
Email: hana.vonkova@pedf.cuni.cz