Other peer-reviewed papers

2022

Papajoanu, O., & Vonkova, H. (2022). The overclaiming technique in the PISA study: A review study. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 11(2), 192-212. https://doi.org/10.18355/PG.2022.11.2.2

Voňková, H., Papajoanu, O., & Boško, M. (2022). Heterogenita ve způsobu odpovídání na dotazníkové položky u českých žáků v PISA 2012: analýza dle kraje, typu a velikosti školy. Studia Paedagogica, 27(3), 127-159. https://doi.org/10.5817/SP2022-3-5

2021

Papajoanu, O., Voňková, H., & Vlčková, K. (2021). Vztah motivace k učení se angličtině jako cizímu jazyku se známkou z angličtiny, získáním vyznamenání na vysvědčení a aspirací studovat na gymnáziu u žáků základních škol. Studia paedagogica, 26(3), 29–50. https://doi.org/10.5817/SP2021-3-2

2020

Kralova, K., Stipek, J., Vonkova, H., & Papajoanu, O. (2020). Sebehodnocení motivace k učení se informačním a komunikačním technologiím: výsledky pilotního šetření mezi středoškolskými studenty. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 9(1), 70–77. https://doi.org/10.18355/PG.2020.9.1.8

2018

Bendl, S., Vonkova, H., Papajoanu, O., & Vankatova, E. (2018). An examination of different methodological approaches in student school behavior research: The issue of the incomparability of student self-assessments. Pedagogická orientace, 28(4), 627–662. https://doi.org/10.5817/PedOr2018-4-627

Černochová, M., Voňková, H., Štípek, J., & Černá, P. (2018). How do learners perceive and evaluate their digital skills? International Journal of Smart Education and Urban Society, 9(1), 37-47. https://www.learntechlib.org/p/186429/

2016

Voňková, H., Papajoanu, O., & Bendl, S. (2016). Aplikace metody ukotvujících vinět v pedagogickém výzkumu: přehled literatury a metodologická doporučení. Pedagogická orientace, 26(3), 537–559. https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-537

2015

Voňková, H., & Hrabák, J. (2015). Řešení nesrovnatelnosti hodnocení ICT znalostí a dovedností žáků skrze ukotvující vinětyPedagogika, 65(3), 274-291. 

Institution: Charles University, Faculty of Education
Street: Magdaleny Rettigove 4
City: Prague
ZIP/Postal code: 116 39
State: Czech Republic

 

Contact person:
Director: Hana Vonkova
Email: hana.vonkova@pedf.cuni.cz